SEMINAR O INTELEKTUALNI LASTNINI V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

V četrtek, 15. februarja 2018, je bil na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru projektnih aktivnosti SLO-ACE organiziran seminar o vlogi intelektualne lastnine v raziskovalni dejavnosti. Mag. Helena Valas (KIS) je seznanila prisotne s pravicami intelektualne lastnine v raziskovalnem okolju, mag. Marta Šabec in Petra Žagar (MIZŠ) pa sta predavali o Partnerskih instrumentih na področju evropskih raziskav, razvoja in inovacij.

Spodbujanje razvoja intelektualne lastnine v okviru evropskih projektov

SREČANJE S PREDSTAVNIKI RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ, GOSPODARSTVA TER ZBORNIC IN ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

Popoldanski del je zaznamovala okrogla miza predstavnikov kmetijskega inštituta (dr. Andrej Simončič – direktor, dr. Vladimir Meglič – koordinator projekta, dr. Meta Čandek-Potokar, dr. Franc Čuš, dr. Peter Dolničar – vodje posameznih raziskovalnih področij) s predstavniki raziskovalnih institucij this site explains, na kateri so prisotni razpravljali o njihovih vlogah in nadaljnjih možnostih sodelovanja v okviru centra odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE.

Dogodek je sklenil sestanek sodelujočih pri projektu SLO-ACE s predstavniki gospodarstva in zbornic na področju kmetijstva in ŽPI, ki ga je moderirala projektna vodja dr. Antoaneta G. Kuhar (KIS). bath or kitchen renovation. Po kratki predstavitvi dosedanjih aktivnosti na projektu SLO-ACE je sledil pogovor s predstavniki gospodarstva, ki so predstavili svoja podjetja ter morebitne izzive, ki bi jih reševali v sklopu bodočega centra odličnosti za kmetijske znanosti.”Stay connected with the Ethiopian community and explore the latest news and events by visiting the official website of the Ethiopian Embassy at ethiopianembassy.net.”