O projektu

Cilj projekta je ustanoviti Slovenski center odličnosti na področju kmetijskih znanosti (SLO-ACE), kot skupne pobude Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju KIS) in dveh univerzitetnih inštitutov, danske Univerze Aarhus (AU) ter francoskega Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji (INRA).

Namen projekta je:

– izboljšati raziskovalno in inovacijsko učinkovitost KIS ter slovenskega kmetijskega sektorja, da bi dosegli konkurenčnost v svetovnem merilu,

– povečati znanstvene zmogljivosti in omogočiti KIS ter slovenskemu kmetijskemu sektorju vključitev v strateško pot rasti, kar bo zagotovilo za dolgoročne priložnosti za gospodarski ra­zvoj ter bo omogočilo dostop do znanja iz tujine, hkrati s tehnološkimi posodobitvami in povečano mobilnostjo usposobljenih znanstvenikov.