Partnerji

je vodilna raziskovalna inštitucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi cbd bud pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Inštitut se ukvarja tudi z usposabljanjem pridelovalcev, izobraževanjem mladih in svetovanjem različnim uporabnikom v kmetijstvu.

Univerza Aarhus (AU) sodi med deset najboljših univerz, ustanovljenih v zadnjih 100 letih. Ponaša se z dolgoletno tradicijo partnerskega sodelovanja z najboljšimi raziskovalnimi institucijami in univerzitetnimi mrežami v svetu. Cilj univerze je prispevati k reševanju zapletenih izzivov, s katerimi se sooča svet, visit this website. Univerza si zato prizadeva združiti visoko raven akademskih standardov svojih raziskovalcev s sodelovanjem zunaj lastnih meja, da bi združila raziskave na nove načine.

Francoski nacionalni inštitut za raziskave v agronomiji (INRA) je namenjen kmetijski znanosti. Vodi projekte s področja trajnostnega kmetijstva, varovanja okolja ter zdrave in visoko kakovostne hrane. Na podlagi števila publikacij s področja kmetijskih znanosti/pridelkov in védenja na področju živinoreje, je INRA vodilni inštitut za kmetijske raziskave v Evropi in drugi v svetovnem merilu. Sodi v odstotek največkrat citiranih raziskovalnih inštitutov.