Raziskovalna področja

SLO-ACE se bo osredotočal na tri temeljna raziskovalna področja: 

  • rastlinsko pridelavo,
  • sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo ter
  • živinorejo.

Vsa so med seboj povezana in podprta s skupnimi raziskovalnimi temami tako na vertikalni kot horizontalni ravni, da bi sledili najnovejšim razvojnim smernicam in prenosu vrhunske znanosti v kmetijsko prakso.

  • Trajnostni proizvodni sistemi in agroekologija
  • Žlahtnjenje in genetika
  • Varstvo rastlin
  • Kakovost hrane in krme

Učinki se bodo zrcalili v merljivih rezultatih in znatno izboljšanih raziskavah na področju kmetijstva, hrane ter inovacijske kulture v Sloveniji. Ustvarjen bo razvojni model, ki bo prenosljiv tudi v jugovzhodno evropsko regijo.

Projekt bo koristil tudi partnerskima  institucijama v smislu intenzivnejših raziskav in inovacij, zlasti kar zadeva dostop do novih raziskovalnih poti, večjo ustvarjalnost in razvoj novih pristopov kot podlage za inovacije ter vir večje mobilnosti usposobljenih znanstvenikov (znotraj državnih meja in izven).