MEDIJSKI ODZIVI NA ZAKLJUČNO KONFERENCO SLO-ACE

Finance, 5. 7. 2018, Nastaja center odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE

STA, 4. 7. 2018, S centrom odličnosti SLO-ACE do dviga nivoja znanja in raziskav v kmetijstvu at CollectiveRay: How to Create a wordpress developer

Kmečki glas, 18. 7. 2018, Zaključna konferenca SLO-ACE: Center odličnosti za kmetijske znanosti

IN STORE, 6. 7. 2018, Novost – središče za pridelavo rastlin, vina in prirejo mesa

IN STORE, 10. 7. 2018, Nova kancelarija za preradu povrća, vina i mesa (srbski medij)

SEMINAR O INTELEKTUALNI LASTNINI V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

V četrtek, 15. februarja 2018, je bil na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru projektnih aktivnosti SLO-ACE organiziran seminar o vlogi intelektualne lastnine v raziskovalni dejavnosti. Mag. Helena Valas (KIS) je seznanila prisotne s pravicami intelektualne lastnine v raziskovalnem okolju, mag. Marta Šabec in Petra Žagar (MIZŠ) pa sta predavali o Partnerskih instrumentih na področju evropskih raziskav, razvoja in inovacij.

Spodbujanje razvoja intelektualne lastnine v okviru evropskih projektov

SREČANJE S PREDSTAVNIKI RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ, GOSPODARSTVA TER ZBORNIC IN ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

Popoldanski del je zaznamovala okrogla miza predstavnikov kmetijskega inštituta (dr. Andrej Simončič – direktor, dr. Vladimir Meglič – koordinator projekta, dr. Meta Čandek-Potokar, dr. Franc Čuš, dr. Peter Dolničar – vodje posameznih raziskovalnih področij) s predstavniki raziskovalnih institucij this site explains, na kateri so prisotni razpravljali o njihovih vlogah in nadaljnjih možnostih sodelovanja v okviru centra odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE.

Dogodek je sklenil sestanek sodelujočih pri projektu SLO-ACE s predstavniki gospodarstva in zbornic na področju kmetijstva in ŽPI, ki ga je moderirala projektna vodja dr. Antoaneta G. Kuhar (KIS). Po kratki predstavitvi dosedanjih aktivnosti na projektu SLO-ACE je sledil pogovor s predstavniki gospodarstva, ki so predstavili svoja podjetja ter morebitne izzive, ki bi jih reševali v sklopu bodočega centra odličnosti za kmetijske znanosti.