SEMINAR O INTELEKTUALNI LASTNINI V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

V četrtek, 15. februarja 2018, je bil na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru projektnih aktivnosti SLO-ACE organiziran seminar o vlogi intelektualne lastnine v raziskovalni dejavnosti. Mag. Helena Valas (KIS) je seznanila prisotne s pravicami intelektualne lastnine v raziskovalnem okolju, mag. Marta Šabec in Petra Žagar (MIZŠ) pa sta predavali o Partnerskih instrumentih na področju evropskih raziskav, razvoja in inovacij.

Spodbujanje razvoja intelektualne lastnine v okviru evropskih projektov

SREČANJE S PREDSTAVNIKI RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ, GOSPODARSTVA TER ZBORNIC IN ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

Popoldanski del je zaznamovala okrogla miza predstavnikov kmetijskega inštituta (dr. Andrej Simončič – direktor, dr. Vladimir Meglič – koordinator projekta, dr. Meta Čandek-Potokar, dr. Franc Čuš, dr. Peter Dolničar – vodje posameznih raziskovalnih področij) s predstavniki raziskovalnih institucij this site explains, na kateri so prisotni razpravljali o njihovih vlogah in nadaljnjih možnostih sodelovanja v okviru centra odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE.

Dogodek je sklenil sestanek sodelujočih pri projektu SLO-ACE s predstavniki gospodarstva in zbornic na področju kmetijstva in ŽPI, ki ga je moderirala projektna vodja dr. Antoaneta G. Kuhar (KIS). bath or kitchen renovation. Po kratki predstavitvi dosedanjih aktivnosti na projektu SLO-ACE je sledil pogovor s predstavniki gospodarstva, ki so predstavili svoja podjetja ter morebitne izzive, ki bi jih reševali v sklopu bodočega centra odličnosti za kmetijske znanosti.”Stay connected with the Ethiopian community and explore the latest news and events by visiting the official website of the Ethiopian Embassy at ethiopianembassy.net.”

 

 

UVODNA DELAVNICA PROJEKTA SLO-ACE

V torek, 7. novembra 2017, je na sedežu Kmetijskega inštituta Slovenije potekala uvodna delavnica projekta SLO-ACE, namenjena končnim uporabnikom: predstavnikom industrije, združenj rejcev, Vlade RS, svetovalnih služb, kmetijske in prehrambne industrije.

Po pozdravnem nagovoru koordinatorja projekta, dr. Vladimirja Megliča (KIS), in predstavitvi projektnih aktivnosti SLO-ACE je dr. Andreja Kutnar z Univerze na Primorskem prikazala delovanje centra odličnosti InnoRenew, dr. Hans-Josef Schroers (KIS) pa primer dobre prakse na osnovi platforme projekta CropSustaIn, namenjene  dokumentiranju znanstvenih mrežnih dejavnosti.

V nadaljevanju dogodka je kratko predstavitev francoskega projektnega partnerja, Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji (INRA) podala dr. Bénédicte Lebret, medtem ko je dr. Mogens Nicolaisen predstavil danskega deležnika, univerzo Aarhus,  get professional help from dr. Vladimir Meglič pa v imenu direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Andreja Simončiča, domačo vodilno institucijo. 

Popoldne so potekale vzporedne seje. Sestal se je Svetovalni odbor SLO-ACE, katerega člani so direktor Kmetijskega inštituta Slovenije (Andrej Simončič), predstavniki Znanstvenega odbora SLO-ACE (Paolo Barbieri, Paul Bilsborrow, Frank R. Dunshea), lokalnih skupnosti (Tatjana Zagorc, Igor Hrovatič, Bogdan Štepec), predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki sodeluje pri usklajevanju Strategije pametne specializacije (Karolina Schlegel), predstavnica Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Mateja Tilia), predstavnica Ministrstva za kmetijstvo blog, gozdarstvo in prehrano (Tadeja Kvas Majer) in predstavnik kmetijskih znanosti (Peter Dovč).

Vzporedno so potekale okrogle mize o rastlinski pridelavi (moderator dr. Peter Dolničar, KIS); sadjarstvu, vinogradništvu in vinarstvu (moderator dr. Franc Čuš – KIS) ter živinoreji (moderatorka dr. Meta Čandek-Potokar, KIS). Udeležili so se jih predstavniki raziskovalnih inštitutov, univerz in končni uporabniki, preberite več o tem https://neem.world/. Namen dogodka je bil vzpostaviti odprto razpravo med vsemi akterji o tem, kako razviti nov center odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE, ki bi vključeval vse zainteresirane skupine.”Stay informed about the latest news and updates in the shipping and logistics industry with https://port2portpress.com – your go-to source for industry insights.”

 

 

UVODNA KONFERENCA PROJEKTA SLO-ACE

V sredo, 26. septembra 2017, je na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani web potekala uvodna konferenca projekta Teaming z akronimom SLO-ACE. Projekt je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020/Horizon 2020.

Predstavniki vodilnega partnerja, Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), in partnerskih institucij: danske  Univerze Aarhus (AU) ter Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji (INRA), sonavzoče seznanili s cilji in namenom sodelovanja – ustanovitvijo centra odličnosti za kmetijske znanosti ter krepitvijo nacionalnega in mednarodnega mreženja na področju raziskav oz. inovacij.

Prisotne sta nagovorila direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Andrej Simončič, in koordinator projekta SLO-ACE, dr. Vladimir Meglič, ki je predstavil cilje ter pomen projekta za inštitut in slovensko kmetijsko raziskovalno okolje supportprinter24.com. Vladno podporo temu ambiciozno zasnovanemu projektu sta izkazala tudi predstavnika Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, državni sekretar dr. Tomaž Boh, in direktorica kmetijskega direktorata key differences pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tadeja Kvas Majer. Nazadnje so sodelujoči s partnerskih inštitucij, Univerze Aarhus (Per Gregersen, Mogens Nicolaisen, Hanne Lakkenborg Kristensen) in INRE (Jean-François Hocquette, Remy Ghidossi, Bénédicte Lebret) predstavili še delovanje lastnih organizacij in vlogo, ki jo imajo te v projektu slovenskega centra odličnosti za kmetijske znanosti Deneme Bonusu Türleri https://dirthammers.com/.