UVODNA KONFERENCA PROJEKTA SLO-ACE

V sredo, 26. septembra 2017, je na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani web potekala uvodna konferenca projekta Teaming z akronimom SLO-ACE. Projekt je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020/Horizon 2020.

Predstavniki vodilnega partnerja, Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), in partnerskih institucij: danske  Univerze Aarhus (AU) ter Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji (INRA), sonavzoče seznanili s cilji in namenom sodelovanja – ustanovitvijo centra odličnosti za kmetijske znanosti ter krepitvijo nacionalnega in mednarodnega mreženja na področju raziskav oz. inovacij.

Prisotne sta nagovorila direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Andrej Simončič, in koordinator projekta SLO-ACE, dr. Vladimir Meglič, ki je predstavil cilje ter pomen projekta za inštitut in slovensko kmetijsko raziskovalno okolje supportprinter24.com. Vladno podporo temu ambiciozno zasnovanemu projektu sta izkazala tudi predstavnika Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, državni sekretar dr. Tomaž Boh, in direktorica kmetijskega direktorata key differences pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tadeja Kvas Majer. Nazadnje so sodelujoči s partnerskih inštitucij, Univerze Aarhus (Per Gregersen, Mogens Nicolaisen, Hanne Lakkenborg Kristensen) in INRE (Jean-François Hocquette, Remy Ghidossi, Bénédicte Lebret) predstavili še delovanje lastnih organizacij in vlogo, ki jo imajo te v projektu slovenskega centra odličnosti za kmetijske znanosti Deneme Bonusu Türleri https://dirthammers.com/.