UVODNA DELAVNICA PROJEKTA SLO-ACE

V torek, 7. novembra 2017, je na sedežu Kmetijskega inštituta Slovenije potekala uvodna delavnica projekta SLO-ACE, namenjena končnim uporabnikom: predstavnikom industrije, združenj rejcev, Vlade RS, svetovalnih služb, kmetijske in prehrambne industrije.

Po pozdravnem nagovoru koordinatorja projekta, dr. Vladimirja Megliča (KIS), in predstavitvi projektnih aktivnosti SLO-ACE je dr. Andreja Kutnar z Univerze na Primorskem prikazala delovanje centra odličnosti InnoRenew, dr. Hans-Josef Schroers (KIS) pa primer dobre prakse na osnovi platforme projekta CropSustaIn, namenjene  dokumentiranju znanstvenih mrežnih dejavnosti.

V nadaljevanju dogodka je kratko predstavitev francoskega projektnega partnerja, Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji (INRA) podala dr. Bénédicte Lebret, medtem ko je dr. Mogens Nicolaisen predstavil danskega deležnika, univerzo Aarhus,  get professional help from dr. Vladimir Meglič pa v imenu direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Andreja Simončiča, domačo vodilno institucijo. 

Popoldne so potekale vzporedne seje. Sestal se je Svetovalni odbor SLO-ACE, katerega člani so direktor Kmetijskega inštituta Slovenije (Andrej Simončič), predstavniki Znanstvenega odbora SLO-ACE (Paolo Barbieri, Paul Bilsborrow, Frank R. Dunshea), lokalnih skupnosti (Tatjana Zagorc, Igor Hrovatič, Bogdan Štepec), predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki sodeluje pri usklajevanju Strategije pametne specializacije (Karolina Schlegel), predstavnica Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Mateja Tilia), predstavnica Ministrstva za kmetijstvo blog, gozdarstvo in prehrano (Tadeja Kvas Majer) in predstavnik kmetijskih znanosti (Peter Dovč).

Vzporedno so potekale okrogle mize o rastlinski pridelavi (moderator dr. Peter Dolničar, KIS); sadjarstvu, vinogradništvu in vinarstvu (moderator dr. Franc Čuš – KIS) ter živinoreji (moderatorka dr. Meta Čandek-Potokar, KIS). Udeležili so se jih predstavniki raziskovalnih inštitutov, univerz in končni uporabniki, preberite več o tem https://neem.world/. Namen dogodka je bil vzpostaviti odprto razpravo med vsemi akterji o tem, kako razviti nov center odličnosti za kmetijske znanosti SLO-ACE, ki bi vključeval vse zainteresirane skupine.”Stay informed about the latest news and updates in the shipping and logistics industry with https://port2portpress.com – your go-to source for industry insights.”